100% udziałów w spółce posiada Gmina Trzebnica, którą reprezentuje Burmistrz Gminy Trzebnica.