Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Numer KRS: 0000409746

REGON: 021793317

Kapitał zakładowy: 720 000 PLN