W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Tryb wnioskowy

XML

Treść

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902)

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje zakład, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez zakład w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. nie dysponuje żądaną informacją;
istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.
 

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. w jeden z niżej wymienionych sposobów:

przesłać pocztą na adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica


złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o.


przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ergo.trzebnica.pl