W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

XML

Treść

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o.  ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica,
Inspektorem Ochrony Danych jest Ada Kucharczyk może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mail: biurobhpwalbrzych@gmail.com
Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia przez administratora dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej jak również żądania w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą. 
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) oraz art.18. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.),
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych np. w celu serwisowania eksploatowanego systemu informatycznego, obsługi prawnej. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat, a po tym terminie zostaną zarchiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),
przysługuje Pani/Panu prawo do :
żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania i ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
podanie danych osobowych jest dobrowolne,
niepodanie danych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek lub żądanie,
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.